Buradasınız: Ana Sayfa » Kpss

Eğitimde Yeniden Yapılanmaya Doğru

Bu çaba, insan kaynakları dinamik ve genç olan ve gittikçe birçok konuda model olmaya başlayan ülkemiz açısından kritik bir önemi haizdir. Zira Avrupa Birliği (AB) eğitim sistemlerinin tartışıldığı bir toplantıdan çıkan en önemli sonuç "Gelecekte ülkeler arasındaki yarış, ülkelerin eğitim sistemleri arasında olacaktır" şeklinde çıkmıştı. Eğitim sistemlerini, ülkenin yer altı kaynaklarından daha değerli olan ...

Read more

Öğretmen Adaylarına 2. Darbe Yolda.

YÖK'ün pedagojik formasyonla ilgili kararının, sadece fen edebiyat fakülteleriyle sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), pedagojik formasyonla ilgili kararının sadece fen-edebiyat fakülteleriyle sınırlı olmadığı öğrenildi. Formasyon bütün fakülteleri kapsıyor 5 Nisan’da alınan karara göre, öğretmen olabilmek için öğrencilerin verilen pedagojik formasyon programı bütün fakültelerde ka ...

Read more

Öğretmen İstihdamında Branşların Geleceği!

Yeni eğitim sistemi hakkındaki değerlendirmelerimizle birlikte onlarca mail aldım. Esasında bu konu çok su götüreceği için ilerleyen zamanlarda yazacaktım fakat sizlerden gelen yoğun istek üzerine özellikle istihdam politikalarıyla ilgili sizleri bilgilendirmek istedim. Öğretmen istihdamı; maalesef eğitim politikalarının en zor alanı ve şuan için kaosun hortladığı alan. Yeni sistemle birlikte eğitim adına ö ...

Read more

AÖF DERS NOTLARI-SORU CEVAP

Genel Muhasebe tıklayınız Uygarlık Tarihi İktisat Girişi Hukuk Girişi2 Hukuk Giriş tüm hakları saklıdır. ...

Read more

KPSS’de A Grubu Kadrolar Neyi İfade Etmektedir?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atama yapılacak ka ...

Read more

Eğitim Bilimleri Bilişsel Alan Basamakları ve Kazanımları Püf Noktaları

Bilgi aşaması: Bireyin temel kavramları, ilkeleri olayları, terimleri, yöntemleri bilmesi, tanıması, hatırlaması ve ezbere söylemesi gibi bilişsel süreçleri kapsar. Terimler, olgular,araç gereçler,alışılar yönelim ve aşamalı dizilerin,sınıflamaların bilgileri ile ölçütler, yöntemler, ilke ve genellemeler, kuramlar ve yapıların bilgisini içerir. ÖRNEKLER: Bir öğrencinin matematik dersinde dört işlem bilgisin ...

Read more

Eğitim Bilimleri Duyuşsal Alan Basamakları ve Kazanım Püf Noktaları

Alma basamağı: Belirli bir nesne,fikir ya da uyarıcının farkına varmak,dikkat etmek ve duyarlı olma halidir. Farkındalık, almaya isteklilik kontrollü ve seçici dikkati kullanma söz konusudur. ÖRNEKLER: Bir sergideki resimlere dikkatle bakmak. Toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek. Trafik kurallarına uymanın farkında olma. Eğitimle ilgili yayınları seçmede dikkatli davranma. Mimari,sanat,döşeme,elbise ve ...

Read more

Eğitim Bilimleri Devinişsel Alan Basamakları ve Kazanım Püf Noktaları

ılama (Uyarılma) Basamağı: Uygun ipuçlarını seçme, belli bir hareket için hazır olma, nasıl yapıldığını dikkatle izleme, gözleme, tanıma, tanımlama gibi süreçlerden oluşur. ÖRNEKLER: Çalışmakta olan bir makinenin sesinden, çalışma güçlüklerini tanıma. Dikiş yapmaya başlamadan, iğnenin dikiş makinesinin neresine takılacağını fark etme. Müziği dans biçimine bağlama yeteneği. Yemek yapmada belirli bir tarifeyi ...

Read more

© 2012 Powered By Kpss Gazetesi

Scroll to top
?>