Memur Adaylarına Önemli Duyuru!

İŞKUR tarafından açıklanan ilan duyurusu kapsamında KPSS memur adaylarını yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Açıklamanın tamamı haberimizde…

İŞKUR, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri ve yakınlarına istihdam hakkında doğrultusunda İŞKUR’a yerleşen ve atanan memur adaylarına bir açıklamada bulundu.

İŞKUR tarafından 24 Ocak 2017 tarihinde resmi web sayfasından yapılan duyuru çerçevesinde sınavı kazanıp kuruma yerleşen adayların teslim etmesi gereken belgeler ve yapması gereken işlemler adaylara duyuruldu.

İŞKUR gibi çok sayıda kamu kurum ve kuruluşları bünyelerine yerleşen adaylarına açıklamalarda bulunarak izlemeleri gereken yolları adaylara iletiyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri ve yakınlarına istihdam hakkı konusunda İŞKUR’un açıklaması şu şekilde oldu;

”Devlet Personel Başkanlığı tarafından 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri ve yakınlarına tanınan istihdam hakkı kapsamında Ocak 2017 Döneminde yapılan yerleştirme sonucu Kurumumuza yerleştirilen adayların isim listesi ekte yayınlanmıştır.

Adı geçenlerin aşağıda belirtilen belgeleri düzenleyerek, 10 Şubat 2017 tarihi mesai bitimi (saat:17:30) kadar “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA” adresine elden teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Atamaya esas istenilen belgeler:
– Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
– 6 adet vesikalık fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı fotokopisi
– Ortaokul veya lisede hazırlık görenlerin bu durumlarını gösterir belge,
– Personel Atama Başvuru Formu
– Dilekçe örneği
– Mal Bildirim Formu
– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
– Daha önce özel sektörde, sigortalı hizmeti, ücretli öğretmenlik, banka hizmeti ile bağkur hizmeti var ise bu hizmetlerini belirtir belgeler,
– Askerlik durum belgesi aslı veya onaylı sureti, müracaat tarihi itibariyle halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır. Ancak bu durumda olanların askerde olduklarını beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.”

Bir Cevap Yazın